Följ Allra

Taggar

Tag / gunnar axén

Åtgärdsprogram för att möta kritiker sjösatt

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 15:08 CET

• Utökad översyn av fondverksamheten – organisation, avgiftsstruktur och avkastningsmål • All pensionsrelaterad försäljning upphör tillsvidare • Ingen koncernintern värdepappershandel tills dess att Pensionsmyndigheten meddelat tydliga riktlinjer • En oberoende internationell granskare tillsätts för att gå igenom samtliga transaktioner mellan fonderna och kapitalmarknadsbolaget

Politisk veteran ny ordförande i Allra

Politisk veteran ny ordförande i Allra

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 11:13 CET

Vid en extra bolagsstämma på onsdagen valdes den tidigare riksdagsledamoten Gunnar Axén till ny styrelseordförande i Allra. Gunnar Axén har tidigare varit ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och styrelseledamot i Finansinspektionen samt Riksrevisionen.