Följ Allra

Taggar

Tag / fonder

Åtgärdsprogram för att möta kritiker sjösatt

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 15:08 CET

• Utökad översyn av fondverksamheten – organisation, avgiftsstruktur och avkastningsmål • All pensionsrelaterad försäljning upphör tillsvidare • Ingen koncernintern värdepappershandel tills dess att Pensionsmyndigheten meddelat tydliga riktlinjer • En oberoende internationell granskare tillsätts för att gå igenom samtliga transaktioner mellan fonderna och kapitalmarknadsbolaget

Allras fonder valbara hos SPP

Allras fonder valbara hos SPP

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 13:56 CEST

Allra och SPP har inlett ett samarbete som innebär att Allras fonder är valbara på SPP:s fondplattform från och med den 17e oktober 2016. Samarbetet med SPP betyder att Allras fonder nu finns valbara hos de flesta ledande svenska fondförsäkringsbolag.

Allra träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Allra träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 16:42 CEST

I måndags träffade Allras koncernchef Alexander Ernstberger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Syftet med mötet var att diskutera aktuella pensionsrelaterade frågor och samtidigt presentera Allra samt den verksamhet som bedrivs inom koncernen. Mötet skedde i Socialdepartementets lokaler på inbjudan av socialförsäkringsministern.

Allras fonder valbara på Nasdaq Nordic Fund Market

Nyheter   •   Apr 19, 2016 11:26 CEST

Allra och Nasdaq har inlett ett samarbete som innebär att Allras fonder är valbara på Nasdaq OMX fondplattform Nordic Fund Market (NFM) från och med den 19 april 2016.

Allras fonder får miljö-etisk märkning

Allras fonder får miljö-etisk märkning

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2015 11:47 CET

Från och med november har Allras fonder miljö-etisk märkning. Därmed får Allras kunder en tydligare bild av var företaget står i hållbarhetsfrågor. En central del av märkningen är Hållbarhetsprofilen, en ny branschstandard för att jämföra olika fonders arbete ur ett hållbarhetsperspektiv.

Allrakoncernen samlar kapitalförvaltningen i eget fondbolag

Allrakoncernen samlar kapitalförvaltningen i eget fondbolag

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2015 11:14 CEST

Efter uppköpet av Prognosia AB konsoliderar Allra Sverige AB förvaltningen av samtliga fonder i Allra Asset Management S.A. Det nya fondbolaget bedriver sin verksamhet från Luxemburg, Europas i särklass största fondcenter, och förvaltar ca 23 miljarder SEK fördelade över fyra riskkategorier.