Ett klargörande från Allras styrelseordförande mot bakgrund av dagens artikel i Expressen

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 18:55 CET

Allra Sverige har lämnat in sin årsredovisning för sent till Bolagsverket. Det är givetvis djupt beklagligt. Bakgrunden till detta är att revisorerna i ett dotterbolag utomlands – trots upprepade påpekanden och klargöranden av vilka allvarliga konsekvenser detta skulle kunna leda till – inte fullgjorde sitt arbete i tid. Det är således omständigheter utom vår kontroll som lett fram till den tråkiga situationen att åklagaren inlett en förundersökning om ”bokföringsbrott”, vilket det heter om man lämnar in årsredovisningen för sent.

Jag är övertygad om att när vi får en möjlighet att redogöra för de omständigheter som förevarit och de åtgärder vi vidtagit för att undvika en för sen inlämning av årsredovisningen så kommer inte detta att kunna leda till några ytterligare åtgärder från myndighetens sida. Ingen har blivit delgiven misstanke om brott.

Gunnar Axén
Styrelseordförande, Allra Sverige AB

Läs vidare »

Allra frias av Luxemburgs finansinspektion – CSSF konstaterar: ”Har agerat i fondandelsägarnas intresse”

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 09:02 CET

Luxemburgs finansinspektion CSSF har under ett och ett halvt år granskat det Luxemburgbaserade fondbolaget Allra Asset Managements verksamhet med fokus på de av Pensionsmyndigheten kritiserade värdepappersaffärer. CSSF har specifikt granskat om reglerna för best execution efterföljts, om bolaget hanterat eventuella intressekonflikter korrekt samt om marginalerna i affärerna varit marknadsmässiga och kommit fram till att det inte finns någonting att anmärka på avseende detta. CSSF har därför valt att avsluta ärendet och friar Allra utan någon åtgärd.

Upprinnelsen till CSSF:s granskning är bland annat en anmälan från Pensionsmyndigheten.

– Det är ett viktigt besked eftersom Luxemburgs finansinspektion CSSF är den avgörande tillsynsmyndigheten för Allras fondbolag. CSSF har konstaterat att det inte förelegat några regelbrott i Allras fondverksamhet och att vi agerat i fondandelsägarnas intresse, säger Alexander Ernstberger, vd för Allra, och fortsätter:

– Luxemburgs finansinspektion går därmed emot Pensionsmyndigheten och åklagare Thomas Hertz påståenden att Allra skulle mjölkat svenska pensionssparare på pengar. Därmed är det uppenbart att Pensionsmyndigheten och åklagaren haft otillräcklig kompetens i sin bedömning.

Allra har genom sina advokater lämnat in CSSF:s slutskrivelse till Stockholms tingsrätt.

För att se Pensionsmyndighetens brev till CSSF klicka här

För att se inlagan till Stockholms tingsrätt klicka här

För att se CSSF:s slutskrivelse klicka här

Luxemburgs finansinspektion CSSF har under ett och ett halvt år granskat det Luxemburgbaserade fondbolaget Allra Asset Managements verksamhet med fokus på de av Pensionsmyndigheten kritiserade värdepappersaffärer.

Läs vidare »

Stockholms tingsrätt häver kvarstad av Allras tillgångar

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:00 CEST

Stockholms tingsrätt hävde på onsdagen beslutet om kvarstad på Allras tillgångar. Detta efter att Allra-koncernen i en inlaga till Stockholms tingsrätt i tisdags eftermiddag begärt att kvarstaden av bolagets tillgångar omedelbart hävs. ”Pensionsmyndigheten har redan backat på flera centrala punkter. Man är kort sagt ute i ogjort väder”, skrev Allra bland annat i inlagan, som tingsrätten lade till grund för sitt beslut.

”Allra har inte brutit mot några finansiella regelverk eller policies vid transaktionerna år 2015 - 2016. Pensionsmyndigheten har vare sig förstått regelverket (särskilt inte reglerna om bästa orderutförande), marknadspraxis, marknadsförutsättningar eller relevanta finansiella koncept och strategier”, konstaterar G&D:s advokater Marcus Johansson och Daniel Waerme, och fortsätter:

”Pensionsmyndigheten har inte lagt fram ett enda bevis för sina påståenden om överpriser eller icke marknadsmässiga arvoden i dessa transaktioner. Allra har mängder med bevis för motsatsen.”

I Allras inlaga konstateras vidare att transaktionerna har granskats av dussintals kompetenta oberoende bedömare utan kritik mot Allras regelefterlevnad. Detta inkluderar Pensionsmyndighetens egen representant i Allra SICAV:s styrelse och finansinspektionerna i Sverige och Luxemburg.

Stockholms tingsrätt hävde på onsdagen beslutet om kvarstad på Allras tillgångar. Detta efter att Allra-koncernen i en inlaga till Stockholms tingsrätt i tisdags eftermiddag begärt att kvarstaden av bolagets tillgångar omedelbart hävs. ”Pensionsmyndigheten har redan backat på flera centrala punkter. Man är kort sagt ute i ogjort väder”, skrev Allra bland annat i inlagan.

Läs vidare »

Pensionsmyndigheten sprider felaktigheter om Allra i media – Bortser från fakta på myndighetens egen hemsida

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 07:25 CEST

Pensionsmyndigheten bortser från fakta och påstår gång efter annan i media att spararna förlorat pengar på Allras förvaltning och att pengar försvunnit. Korrekt är att Allra har tagit ut avgifter för sin förvaltning, precis som alla andra fondbolag, men avkastningen har efter dessa avgifter inte bara varit positiv, utan varit god, vilket inneburit att spararna har fått tillbaka mer än vad som investerats. Det framgår tydligt på myndighetens egen hemsida.

Pensionsmyndigheten påstår konsekvent att pengar har försvunnit och att sparare har lidit skada – det är helt felaktigt.

  • Allras fonder har de senaste fem åren givit i snitt 11% avkastning per år enligt Pensionsmyndighetens egna källor (Källa Pensionsmyndigheten).
  • De affärer som Pensionsmyndigheten kritiserat och kallat olagliga har genererat 420,2 miljoner kronor i avkastning till spararna – efter Allras och investmentbankernas avgifter (se beräkning).
  • De affärer som under 2012 gjordes med Oak Capital genererade 140,2 miljoner kronor i avkastning till spararna – efter Oak Capitals och investmentbankernas avgifter (se beräkning)
  • I mars 2017 sa Pensionsmyndigheten upp avtalet med Allra. Sedan dess har 100% av kapitalet betalats tillbaka till Pensionsmyndigheten och spararna

Pensionsmyndighetens pressekreterare Jimmy Larsson Hagberg uttalade sig bland annat i DI den 18 mars i år och sa:

”Vi jobbar för att få tillbaka spararnas pengar. De som orsakat pensionsspararna skada försöker vi ställa till svars. Pengarna som hamnat i ägarnas fickor borde ha vuxit på spararnas konton”

Är det som Jimmy Larsson Hagberg säger verkligen sant? Nej det är det inte – Allra har bedrivit en kostnadseffektiv kapitalförvaltning, och använt strategier och instrument som storbanker och andra förvaltare betraktar som branschstandard. Det Jimmy Larsson Hagberg felaktigt hävdat försvunnit är kostnader som i stort sett alla förvaltare belastar andelsägare med, och som godkänns av kontrollmyndigheter och revisorer.

Pensionsmyndigheten klumpar vidare felaktigt ihop Allra med Falcon Funds och GFG. Sedan Pensionsmyndigheten sagt upp avtalen med fondbolagen Falcon och GFG så saknas det fortfarande pengar, i Falcons fall så mycket som 34% av spararnas kapital.

I Allras fall så har mer än 100% av spararnas kapital betalats tillbaka – inga pengar saknas, tvärtom så har man fått tillbaka mer än vad som investerats. Trots det låter Pensionsmyndigheten påskina att pengar försvunnit. Detta får mig att bli irriterad, kan Pensionsmyndigheten inte räkna eller använder de sig medvetet av vilseledande information för att driva igenom den 30-punkterslista med förändringar av premiepensionen som de vill genomföra?

Pensionsmyndigheten påstår också att det har förekommit fel och oegentligheter i Allras förvaltning. Vad felen eller oegentligheterna har bestått i har de aldrig kunnat precisera utan påstår istället bara att ”Pengarna som hamnat i ägarnas fickor borde ha vuxit på spararnas konton”. Detta trots att Allras revisorer och experter granskat bolagets räkenskaper, fonder och transaktioner utan att finna något som helst fel.

Andel av kapitalet som Pensionsmyndigheten per mars 2018 har fått tillbaka (Källa Pensionsmyndigheten):

Allra 100%
Advisor 99,5%
GFG ca 93%
Falcon ca 66%

Med vänlig hälsning,

Alexander Ernstberger

Allra Sverige AB

​Pensionsmyndigheten bortser från fakta och påstår gång efter annan i media att spararna förlorat pengar på Allras förvaltning och att pengar försvunnit - kan Pensionsmyndigheten inte räkna?

Läs vidare »

Flera faktafel i E55:s bevakning av Allra – trots påpekande

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 14:28 CET

E55 har i sin bevakning medvetet publicerat ett antal faktafel i sin bevakning av Allras tandvårdsförsäkring. Detta trots att bolaget uppmärksammat E55:s reporter Johanna Cederblad på dessa felaktigheter direkt efter publicering.

– Vid sidan av att artikeln har en klart tendentiös framtoning har E55:s reporter Johanna Cederblad valt att bortse från rättning av faktafelen, trots att vi påpekat dessa för henne, säger Carl Johan Thorsell, vd för Allra Försäkring.

Allvarliga faktafel i artikeln är:

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Allras tandvårdsförsäkring inkluderar alltid årlig rutinkontroll.

Fel: Jämförelse av Allras tandvårdsförsäkring med Folktandvårdens Frisktandvård.
Fakta: Folktandvården erbjuder ingen försäkring – Frisktandvård är ett försäkringsliknande abonnemang.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Med Allras tandvårdsförsäkring väljer kunden själv sin tandläkare.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Allra tandvårdsförsäkring kräver ingen hälsodeklaration och vänder sig även till de med sämre munhälsa.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Utgångspunkten bör inte vara en extrem – exempelvis att jämföra det högsta åldersintervallet eller den högsta riskklassen.

Fel: Skador som upptäcks under karenstiden omfattas inte.
Fakta: Allras tandvårdsförsäkring täcker alla skador som omfattas enligt avtalet, även om skador upptäcks under karenstiden kan ersättning ges om åtgärder utförs efter karenstidens utgång.

Fel: Det maximala beloppet för ersättning uppgår till 15 900 kr per kalenderår för nivån Premium och 6096 kr per kalenderår för nivån Vårda.
Fakta: Det korrekta beloppet är 22 900 kr årligen för Premium och 14 900 kr årligen för Vårda.


För ytterligare information kontakta:

Carl Johan Thorsell, vd för Allra Försäkring, mail: cj.thorsell@allra.se

E55 har i sin bevakning medvetet publicerat ett antal faktafel i sin bevakning av Allras tandvårdsförsäkring. Detta trots att bolaget uppmärksammat E55:s reporter Johanna Cederblad på dessa felaktigheter direkt efter publicering.

Läs vidare »

Felaktigt rapporterande om Allra i Eko-inslag

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:15 CET

I ett inslag på måndagsmorgonen med anledning av en dom mot fondbolaget GFG låter Sveriges Radios reporter Björn Dickson påskina att det skulle försvunnit pengar även ur Allras fonder, något som är helt felaktigt.

– Sveriges Radios tendensiösa ekoinslag ger bilden av att Allras sparare skulle ha förlorat pengar. Något som är fullständigt missvisande eftersom våra sparare aldrig blivit av med några pengar på det sätt som Ekot rapporterar om. Tvärtom har Allras sparare kvar sina pengar och fått en mycket god avkastning – i snitt 11 procent årligen, säger Alexander Ernstberger, vd för Allra. 

​I ett inslag på måndagsmorgonen med anledning av en dom mot fondbolaget GFG låter Sveriges Radios reporter Björn Dickson påskina att det skulle försvunnit pengar även ur Allras fonder, något som är helt felaktigt.

Läs vidare »

Felaktigheter i bevakningen om Allra

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2018 12:22 CET

ÖPPET BREV TILL SVENSKA REDAKTIONER

Felaktigheter i bevakningen om Allra

Jag, Alexander Ernstberger, hade under mina två månader i häktet inte någon möjlighet att följa eller bemöta det som har skrivits om Allra-koncernen, eftersom jag i praktiken var helt isolerad. Nu har jag haft möjlighet att läsa i kapp det som skrivits om Allra-koncernen. Jag kan konstatera att det förekommer en stor mängd faktafel vid sidan av påpekanden att vi varit kriminella, trots att inget prövats rättsligt eller någon dom avkunnats.

Nedan bemöter jag det som utgör de grövsta faktafelen. Det som kan betraktas som rena förtal kan komma att hanteras genom andra processer.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Kunderna är lurade/Det har varit dålig avkastning
Allras fonder har i snitt givit spararna 11% årlig avkastning efter alla avgifter, vilket kan jämföras med börsen som i snitt avkastar kring 7% årligen. Fondavgiften för premiepensionsspararna har aldrig överstigit 0,55 % per år.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Det har försvunnit pengar från Allra
Att pengar har försvunnit stämmer inte. Några pengar i har inte lämnat spararnas konton. Det har även hävdats att vi har belastat fonderna – och därmed i praktiken spararna – genom att göra dyra transaktioner med bolag inom vår koncern. Även detta är felaktigt. Dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor, vilket även våra revisorer, såväl nuvarande (BDO & Grant Thornton) som föregående (Deloitte), granskat och godkänt.

Allras fonder har sedan start genererat flera miljarder kronor i avkastning till sina sparare – i snitt 11% årligen enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar. De derivattransaktioner som Allras fonder har gjort med Oak Capital 2012 och med Allra Capital Markets 2015-2016 har även dessa skapat en god avkastning för spararna.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har ”mjölkat” sina sparare
Detta är ett helt felaktigt och grundlöst påstående, lika fel som att påstå att Ikea skulle mjölka sina kunder på pengar bara för att de gör en vinst varje gång någon köper en vara från dem. Allra är ett vinstdrivande aktiebolag som tjänar pengar på att tillhandahålla fonder och förvaltningsprodukter till sparare, och sparare som har använt Allras produkter har genom sin avkastning tjänat pengar. Sparare som inte är nöjda har kunnat lämna oss, utan att vi haft någon inlåsning.

En fond har en fondavgift, även kallat förvaltningsavgift, men fonden har även flera andra kostnader förknippade med förvaltningen. Däribland kostnader så som courtage och spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs på de värdepapper som fonden handlar). Det gäller alla fonder som finns på marknaden, även statliga AP7. Om dessa kostnader ses som att ”mjölka” så mjölkar även statliga AP7 sina sparare på miljardbelopp varje år.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har betalat ofattbara 40-60% i avgifter vid derivataffärer
Påståendet stämmer inte och baseras på en helt felaktig och irrelevant beräkning. Sant är att Allra har haft kostnader på mellan 0,075% och 1,30% för dessa transaktioner. Kostnaden för de derivat som Allra har investerat i ska beräknas på värdepapprets exponeringsbelopp och löptid och inte i relation till premiebeloppet.

Som exempel kan ett värdepapper – en aktie på Stockholmsbörsen – kosta 100 kr i nominellt belopp.

Man kan också välja att göra investeringar genom derivat för exempelvis 0,10 kr i köpeskilling (premiebelopp) för att få en exponering på 100 i denna aktie. För det kan motparten (säljaren av derivatet) ha en intjäning om 0,60 kr. Att då sätta 0,60 kr i relation till 0,10 kr är missvisande eftersom man i praktiken köpt en exponering (aktiens underliggande värde) på 100 kronor. Därmed blir jämförelsen helt irrelevant och ger en marginal i affären om 600 procent när marginalen de facto är 0,60 procent i förhållande till den exponeringen – den investeringen som i praktiken gjorts. Man jämför helt enkelt äpplen och päron.

Att använda sig av derivat i förvaltningen är vanligt förekommande, eftersom det är kostnadseffektivt. Något som i slutändan gynnar spararna.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har köpt komplicerade finansiella produkter för att berika ägarna
Det stämmer inte. Den kritiserade produkten (Natixis-certifikatet som SvD skrev om 21 februari 2017) som Allra Capital Markets 2015 tjänade cirka 80 miljoner kronor på har efter avgifter givit spararna en halv miljard kronor i avkastning. Produkterna som köptes av Oak Capital 2012 har genererat drygt 30% avkastning till spararna, dvs cirka 150 miljoner kronor – efter avgifter. Transaktionerna med Oak Capital har även granskats av svenska Finansinspektionen.

Priset för att göra dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor, vilket också revisorerna konstaterat.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allras säljmetoder har varit lurendrejeri
Allra har precis som alla andra banker och värdepappersbolag följt de lagar och regler som gäller vid förmedling av finansiella tjänster, däribland kravet på behov, kundens lämplighet och transparent informationsgivning om risker och avgifter. Allra har genomfört över en kvarts miljon rådgivningssamtal. Allra har granskats av berörda myndigheter och har aldrig varit föremål för sanktioner – Allra har följt de lagar och regler som gäller. Allra har även haft välordnade rutiner för hantering av synpunkter och klagomål vilka även löpande har granskats av bolagets så kallade compliancefunktion, som ser till att lagar och regler efterföljs.

Man kan diskutera om vårt sätt att sälja varit för aggressivt. Vi anser inte det. Och även om man anser att Allras försäljning varit för aggressiv så är det inte samma sak som att den har skett i strid med gällande lagar och regler. Vi välkomnar en sådan eventuell granskning. Pensionsmyndigheten har registrerat totalt 65 kundsynpunkter rörande Allras säljsamtal, dessa finns att läsa här tillsammans med våra kommentarer.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har haft ett ovanligt upplägg
Nej, att en finansiell koncern som bedriver fondverksamhet även har ett mäkleri är vanligt förekommande. De fyra storbankerna i Sverige har exakt samma struktur genom vilken de handlar upp till 30% av sina värdepapperstransaktioner genom enligt en analys som DI 8 juni 2015 har gjort.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har haft sina fonder i Luxemburg, vilket skulle vara tveksamt eller skumt
Att ha fonder i Luxemburg är mycket vanligt, och kostnadseffektivt för spararna. Luxemburg är det land i Europa som flest antal fonder har sitt säte i. Cirka 55% av alla fonder som distribueras på pensionsmyndighetens fondtorg är registrerade i Luxemburg, däribland flertalet fonder från bland annat SEB och Swedbank.

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Ägarna har tagit pensionärernas pengar och stoppat i egen ficka
Allra är precis som bankerna ett vinstdrivande aktiebolag. Genom att vi fått ett stort antal kunders förtroende har vi också tjänat stora summor, något som inte är olagligt. Vi anser inte att det heller varit omoraliskt eftersom att vi har levererat en god avkastning till våra sparare – i snitt 11% årligen.

De överskott som under åren har delats ut till Allras aktieägare har granskats och reviderats av bolagets revisorer och beskattats i Sverige. Allras verksamhet är hårt reglerad och har granskats av flera av varandra oberoende revisorer och tillsynsmyndigheter, däribland Finansinspektionen, utan att någon har funnit några fel eller oegentligheter.

För mer information, se http://allrainifran.se 

ÖPPET BREV TILL SVENSKA REDAKTIONER

Läs vidare »

Ingen revisorskritik mot Allras fondverksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:00 CET

– Genomgång av kritiserade transaktioner utan anmärkning

Allras revisorer BDO och Grant Thornton ger Allra en ren revision. Det betyder att de i media ifrågasatta transaktionerna i Allras fonder granskats av bolagets revisorer utan att några anmärkningar gjorts. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts.

Under året så har det framförts påståenden om oegentligheter i Allras fondförvaltning och värdepappershandel. Dessa påståenden ledde bland annat till att Pensionsmyndigheten avregistrerade Allras fonder från sitt fondtorg. I samband med detta valde även bolagets revisorer Deloitte att avgå i förtid.

”Allra har under året utsatts för massiv kritik. Rykten säger att pengar ska ha försvunnit och att Allras sparare har blivit lurade. Det är grundlösa påståenden. Jag vidhåller att inga fel har begåtts, nu kan mitt påstående också styrkas av sakkunniga från några av världens största revisionsbyråer. Fakta är att huvuddelen av Allras fonder har levererat en genomsnittlig positiv avkastning till spararna på i snitt 11% per år under de senaste fem åren.” säger Alexander Ernstberger, vd för Allra-koncernen.

Allras kapitalmarknadsbolag Allra Capital Markets har granskats av revisorerna Grant Thornton och Allras fondbolag Allra Asset Management har gåtts igenom av BDO, som också är revisorer för de fonder som Pensionsmyndigheten har investerat i.

Internrevision i Allra Capital Markets har utförts av Russel Bedford och i Allra Asset Management har uppdraget utförts av Avega Revision, som är en av de ledande revisionsbyråerna i Luxemburg.

Av rapporterna framgår att revisorerna, oberoende av varandra, har granskat och analyserat de koncerninterna affärerna utan att finna några brister.

Revisionsrapporten för fonderna har kvitterats och undertecknats av fondens styrelse. Samtliga styrelseledamöter i fonden är oberoende från Allra och en av ledamöterna är dessutom tillsatt av Pensionsmyndigheten.

Mer information och fakta finner du på allrainifran.se

– Genomgång av kritiserade transaktioner utan anmärkning Allras revisorer BDO och Grant Thornton ger Allra en ren revision. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts.

Läs vidare »

​Allras fonder överlåts till Ålandsbanken

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 11:37 CEST

Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Efter att Pensionsmyndigheten fattat beslut om överlåtelsen kommer kapitalet i Allras fonder inom premiepensionssystemet att flyttas till Ålandsbankens fonder via ett kontrollerat fondbyte. Det sker cirka en månad efter att beslutet fattats.

Samtliga pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad, vilken i genomsnitt sänks med 15 procent.

- De senaste månadernas negativa skriverier har skadat förtroendet för Allra och min förhoppning är att överlåtelsen kan bidra till att återupprätta spararnas och allmänhetens förtroende för fonderna igen, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

Det var den 16 mars i år som Pensionsmyndigheten tog beslutet att avregistrera Allras fonder från premiepensionssystemet. Avsikten var att lösa in innehaven och flytta dem till AP-fonden. Kammarrätten har dock stoppat beslutet i väntan på prövning.

- Ålandsbanken har lång erfarenhet av framgångsrik fondförvaltning och jag är övertygad om att de kommer att leverera en fortsatt god avkastning till Allras pensionssparare, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

-Till fondspararna i Allra vill jag säga att de inte behöver göra någonting eftersom att flytten sker automatiskt. De kan välja att vara kvar hos oss eller fritt välja någon annan fond. Vi hoppas förstås att de väljer att vara kvar, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef i Ålandsbanken.

Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ålandsbanken grundades 1919 och har verksamhet på Åland och fem kontor i Finland.

Ytterligare information:
Alexander Ernstberger, Vd och koncernchef, Allra Sverige AB, tfn +46 70 571 78 76
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Läs vidare »

Kammarrättens stopp ligger fast

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 17:18 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen avslår Pensionsmyndighetens överklagan mot Kammarrättens beslut att stoppa myndighetens avregistrering av Allras fonder. Pensionsmyndigheten kan således inte gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Alltsedan Kammarrättens beslut i fredags är myndigheten skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att avregistrera Allras fonder från fondtorget. Högsta förvaltningsdomstolens besked idag innebär att stoppet fortsatt gäller. Myndigheten måste nu invänta Kammarrättens slutliga prövning.

”Nu är det bekräftat att Pensionsmyndigheten måste följa Kammarrättens beslut. Myndigheten behöver nu upphöra med såväl nedsättande omdömen som andra handlingar som riskerar att skada Allras verksamhet. Jag förväntar mig att myndigheten agerar i enlighet med de beslut som Kammarrätten och nu Högsta förvaltningsdomstolen fattat”, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef

”Domstolarna har gett ett tydligt besked: Allra har rätt att få sin sak prövad utan att myndigheten under tiden skadar Allras fondverksamhet. Det betyder också att Pensionsmyndigheten måste ge korrekt information till pensionsspararna: avregistreringsbeslutet samt inlösenorden återkallas och spararnas rätt till omplacering kvarstår. Myndigheten får givetvis inte heller ge uppmaningar eller rekommendationer som för individen får samma effekt som en avregistrering skulle ha fått. Gör de det så trotsar de domstolarnas beslut”, fortsätter Alexander Ernstberger.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens pressmeddelande:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Hogsta-forvaltningsdomstolen-meddelar-inte-provningstillstand-i-malet-mellan-Pensionsmyndigheten-och-Allra-Asset-Management-SA/

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Ernstberger, koncernchef Allra
070-571 78 76

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om Allra

Allra - Smarta tjänster för din vardagsekonomi

Med ambitionen om att vara en naturlig partner i vardagsekonomin för privatpersoner. Vi är ett alternativ för dem som värdesätter en personlig kontakt och är i behov av hjälp med privatekonomiska beslut i vardagen.

Adress